خوشنویس

سه خوشنویس آذربایجان شرقی برگزیده جشنواره وقف

سه خوشنویس آذربایجان شرقی برگزیده جشنواره وقف

سه خوشنویس آذربایجان شرقی در هفتمین جشنواره فرهنگی و هنری وقف چشمه همیشه جاری برگزیده شدند.