خیابان ارتش

فرصت سوزی شهرداری در زمین‌های ارتش

فرصت سوزی شهرداری در زمین‌های ارتش

با وجود اینکه شهردار تبریز به نقل از خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران گفته بود تمام اراضی مربوط به ارتش جمهوری اسلامی در تبریز به پارک و فضای سبز تبدیل می‌شود، اخیرا در طی اطلاعیه‌هایی فروش مجتمع‌های خدماتی در این زمین‌ها برای استفاده پزشکان منتشر شده است.