خیرین سلامت

همراهی ۱۰۰ هزار خیر با نظام سلامت کشور

همراهی ۱۰۰ هزار خیر با نظام سلامت کشور

مدیرکل امور خیرین و موسسات خیریه سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: ۲۱۰۰ خیر در کل کشور به صورت مستقیم با ما کار می‌کنند و شناسنامه دار هستند ولی اگر بخواهیم خیرینی که شناسنامه دار نیستند را به این آمار اضافه کنیم حدودا یکصد هزار نفر در حوزه سلامت به ما یاری می‌رسانند که تعداد قابل توجهی است.