خیر مدرسه ساز

تکریم «کریم»

تکریم «کریم»

بی‌شک برادران مردانی‌آذری فرشتگان بی‌بال روی زمین هستند که آمده‌اند برای گسترش مهر و بوی خدا روی زمین؛ مردانی از جنس آبی آسمان که زلال هستند همچون اقیانوس؛ آنها پدر معنوی هزاران کودک ایرانی و خارجی هستند.