دادستان مرکز استان آذربایجان شرقی

آزادسازی اراضی زراعی آذربایجان‌شرقی از دست سودجویان

آزادسازی اراضی زراعی آذربایجان‌شرقی از دست سودجویان

تعرض به اراضی ملی و تغییر کاربری اراضی کشاورزی از مشکلات اساسی و چندین ساله آذربایجان‌شرقی است که تشدید آن نهادهای مسوول را به هم‌افزایی برای مقابله با آن ناگزیر کرده است.

تشکیل پرونده قضایی برای انفجار ساختمان پنج طبقه در تبریز
دادستان تبریز اعلام کرد

تشکیل پرونده قضایی برای انفجار ساختمان پنج طبقه در تبریز

دادستان مرکز استان آذربایجان شرقی از تشکیل پرونده قضایی برای انفجار ساختمان پنج طبقه در تبریز خبر داد.

تشکیل پرونده قضایی در رابطه با ترک فعل نیروگاه حرارتی تبریز
دادستان مرکز استان آذربایجان شرقی خبرداد؛

تشکیل پرونده قضایی در رابطه با ترک فعل نیروگاه حرارتی تبریز

دادستان مرکز استان آذربایجان شرقی گفت: در رابطه با ترک فعل نیروگاه حرارتی تبریز پرونده قضایی تشکیل شده و پیگیر هستیم و اگر لازم باشد نسبت به مسایل دیگر ورود خواهیم کرد.