دادگستری آذربایجان شرقی تبریز

انتقاد رییس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی از رکود در اجرای شهرک خودرو

انتقاد رییس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی از رکود در اجرای شهرک خودرو

رییس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی با اشاره به وعده‌هایی که در خصوص تامین زیرساخت‌های شهرک خودروی تبریز داده شده بود، گفت: با توجه به عملی نشدن این وعده ها تا کنون، باید در ایجاد آن‌ها تسریع شود.