داروسازی

قیمت دستوری یکی از دلایل اصلی کمبود دارو در کشور است
معاون انجمن داروسازان ایران:

قیمت دستوری یکی از دلایل اصلی کمبود دارو در کشور است

معاون حقوقی انجمن داروسازان ایران با اشاره به ضرورت واقعی شدن قیمت دارو گفت: قیمت دستوری یکی از دلایل اصلی کمبود دارو در کشور است.

تا دیر نشده از مسیر دارویاری خارج شویم/ پیش بینی قیمت دارو
فرامرز اختراعی

تا دیر نشده از مسیر دارویاری خارج شویم/ پیش بینی قیمت دارو

رئیس هیئت مدیره سندیکای تولید کنندگان مواد دارویی، در واکنش به میزان افزایش قیمت دارو در سال آینده و چالش های اجرای طرح دارویاری، توضیحاتی ارائه داد.