داروی مزالازین

جلوگیری از خروج سالانه ۲۸۰۰ دلار ارز با تولید داخلی مزالازین/ واکسیناسیون ۹۰درصد کودکان ۱۲ تا ۱۷ ساله/ وجود ۸۵ نقطه کور در تبریز

جلوگیری از خروج سالانه ۲۸۰۰ دلار ارز با تولید داخلی مزالازین/ واکسیناسیون ۹۰درصد کودکان ۱۲ تا ۱۷ ساله/ وجود ۸۵ نقطه کور در تبریز

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت: با تولید داروی مزالازین، علاوه بر تامین نیاز داخلی کشور، سالانه از خروج ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار ارز جلوگیری می‌شود.