داروی گیاهی

گیاهان دارویی، شفا دهنده کرونا هستند/ مستندات کافی برای کنترل کرونا توسط داروهای گیاهی وجود دارد
کنترل کروناویروس با گیاهان دارویی در گفت وگو با یک متخصص تبریزی طب سنتی؛

گیاهان دارویی، شفا دهنده کرونا هستند/ مستندات کافی برای کنترل کرونا توسط داروهای گیاهی وجود دارد

گیاهان دارویی از ارزش و اهمیت خاصی در تأمین بهداشت و سلامتی جوامع از لحاظ درمان و پیشگیری از بیماری‌ها برخوردار بوده و هستند، این بخش از منابع طبیعی قدمتی همپای بشر داشته و یکی از مهمترین منابع تأمین غذایی و دارویی بشر در طول نسل‌ها بوده اند.