دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی داروسازی

مصرف خودسرانه آسپرین خطرناک است

مصرف خودسرانه آسپرین خطرناک است

متخصص مراقبت‌های ویژه، گفت: مصرف خودسرانه آسپرین می تواند خطرناک باشد.