دارو سازمان غذا و دارو داروخانه داروسازی هلال احمر جمهوری اسلامی ایران حسن صفاریه

آخرین وضعیت تامین داروهای مورد نیاز مردم

آخرین وضعیت تامین داروهای مورد نیاز مردم

در این فیلم آخرین وضعیت تامین داروهای مورد نیاز مردم را از زبان حسن صفاریه ،مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی مشاهده می کنید.