دارو سرطان روده بزرگ سرطان

معرفی بهترین دارو برای درمان سرطان کلورکتال

معرفی بهترین دارو برای درمان سرطان کلورکتال

داروی pembrolizumab به عنوان داروی اصلی درمان سرطان کلورکتال (راست روده) بعد از نتایج مثبت آزمایش بالینی فاز۳ از سوی سازمان غذا و دارو آمریکا تایید شد.