داریوش مهرجویی

دستور ویژه رییس‌جمهور برای بررسی قتل «داریوش مهرجویی»
بهادری جهرمی خبر داد؛

دستور ویژه رییس‌جمهور برای بررسی قتل «داریوش مهرجویی»

سخنگوی دولت از دستور ویژه رییس‌جمهور به بخش‌های انتظامی و امنیتی، برای بررسی قتل کارگردان نامدار کشورمان خبر داد.