دامغان

مجلس برای منابع مالی مشکوک الوصول هزینه نتراشد/ کسری بودجه تورم‌زاست
عضو فراکسیون انقلاب مجلس:

مجلس برای منابع مالی مشکوک الوصول هزینه نتراشد/ کسری بودجه تورم‌زاست

نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه باید منابع درآمدی تعیین شده برای بودجه واقعی و قابل تحقق باشند، افزود: نمایندگان نباید برای منابع مالی مشکوک الوصول هزینه بتراشند زیرا عامل کسری بودجه خواهد بود.