دانشمند ایرانی

تلاش دانشمند ایرانی در ابداع الگوریتمی برای درمان بهتر کووید-۱۹

تلاش دانشمند ایرانی در ابداع الگوریتمی برای درمان بهتر کووید-۱۹

گروهی از پژوهشگران آلمانی به سرپرستی "محمد لطف‌الهی" دانشمند ایرانی، الگوریتمی ارائه داده‌اند که به بررسی سلول‌ها و ارائه درمان بهتر برای بیماری‌هایی مانند کووید-۱۹ کمک می‌کند.