دانشگاه آزاد اسلامي

آغاز توزیع کارت ورود به جلسه دو آزمون دانشگاه آزاد

آغاز توزیع کارت ورود به جلسه دو آزمون دانشگاه آزاد

به گزارش تبریزمن، به نقل از روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، برگه ورورد به جلسه آزمون EPT و آزمون فراگیر مهارتهای عربی ۲۸ شهریور ماه ۹۹ بر روی سامانه به آدرس english.iau.ac.ir/ept قرار گرفت.