دانشگاه آکسفورد مدارس دولتی

افزایش پذیرش دانش‌آموزان مدارس دولتی در دانشگاه "آکسفورد"

افزایش پذیرش دانش‌آموزان مدارس دولتی در دانشگاه "آکسفورد"

به نقل از بی‌بی‌سی، قرار است ترم آتی دانشگاه “آکسفورد” در تاریخ شش اکتبر سال جاری آغاز شود.