دانشگاه الزهرا دانشجویان جدیدالورود آموزش مجازی همه_باهم_علیه_کرونا

پذیرش ۳۰۰۰دانشجوی جدیدالورود در دانشگاه الزهرا

پذیرش ۳۰۰۰دانشجوی جدیدالورود در دانشگاه الزهرا

به گزارش تبریزمن، دکتر مهناز ملانظری، در نشست خبری شروع ترم تحصیلی جدید با رویکرد آموزش مجازی (برنامه‌ریزی و زیرساخت‌ها) اظهار داشت: بسیار خوشحال هستیم که توانستیم امسال از آموزش‌های سنتی به سمت آموزش‌های مجازی سوق پیدا کنیم.