دانشگاه اميركبير ترم تحصیلی دانشجویان امیرکبیر آموزش مجازی دانشجویان همه_باهم_علیه_کرونا

آغاز ترم جدید دانشجویان امیرکبیر از امروز/تشریح سه روش برگزاری واحدهای عملی

آغاز ترم جدید دانشجویان امیرکبیر از امروز/تشریح سه روش برگزاری واحدهای عملی

به گزارش تبریزمن، دکتر عباس احمدی ضمن بیان این مطلب اظهار کرد: براساس اعلام سازمان سنجش، اسامی دانشجویان جدید الورود دانشگاه از ابتدای آبان ماه اعلام خواهد شد که پیش بینی می کنیم ثبت نام این دانشجویان نیز از سوم آبان ماه آغاز شود.