دانشگاه امیرکبیر

اتمام حجت استاد دانشگاه امیرکبیر با دانشجویان
طی بیانیه ای صورت گرفت؛

اتمام حجت استاد دانشگاه امیرکبیر با دانشجویان

استاد دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر با صدور بیانیه‌ای نسبت به استمرار تجمعات دانشجویی و همراهی برخی دانشجویان با رسانه‌های معاند واکنش نشان داد.