دانشگاه تبریز

اگر از دانشگاه ها حمایت شود، افتخارات زیادی کسب می‌کنند
رئیس دانشگاه تبریز:

اگر از دانشگاه ها حمایت شود، افتخارات زیادی کسب می‌کنند

رئیس دانشگاه تبریز گفت: اگر از دانشگاه ها حمایت شود، بیش از پیش برای کشور افتخار کسب می‌کنند.

رئیس مرکز رشد و نوآوری دانشگاه تبریز:

طراحی پد الکترونیکی با قلم معمولی مخصوص آموزش الکترونیکی در دانشگاه تبریز

پد الکترونیکی مخصوص آموزش‌های الکترونیکی و مجازی در مرکز رشد و نوآوری دانشگاه تبریز طراحی و ساخته شد.

صنایع آسان فهم در آثار شیخ اجل/ ارادت قلبی سعدی به زاهد تبریزی
سعدی به روایت دکتر ابراهیم اقبالی؛

صنایع آسان فهم در آثار شیخ اجل/ ارادت قلبی سعدی به زاهد تبریزی

استاد ادبیات فارسی دانشگاه تبریز به دلایل ماندگاری آثار سعدی پرداخته است.