دانشگاه تهران مصاحبه دکتری دانشگاه تهران جزییات مصاحبه دکتری

امروز آخرین مهلت ثبت نام در مصاحبه دکتری دانشگاه تهران

امروز آخرین مهلت ثبت نام در مصاحبه دکتری دانشگاه تهران

مهلت ثبت نام و بارگذاری مدارک داوطلبان دکتری تخصصی (.Ph.D) نیمه متمرکز سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دانشگاه تهران امروز دوشنبه ۳۱ شهریور ماه پایان می پذیرد.