دانشگاه شهید بهشتی ویروس کرونا دانشگاه های علوم پزشکی

۳۰ درصد قربانیان کرونا هیچ بیماری زمینه‌ای ندارند

۳۰ درصد قربانیان کرونا هیچ بیماری زمینه‌ای ندارند

رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه ۳۰ درصد از جانباختگان کرونا، مبتلا به هیچ بیماری زمینه‌ای نیستند، گفت: این موضوع مربوط به هیچ رده سنی خاصی نیست .