دانشگاه علوم پزشکی ایران جلیل کوهپایه زاده سرطان

عملیات ساخت مرکز جامع تشخیص و درمان سرطان آغاز شد

عملیات ساخت مرکز جامع تشخیص و درمان سرطان آغاز شد

عملیات اجرایی ساخت مرکز جامع تشخیص و درمان سرطان مجتمع بیمارستانی حضرت رسول اکرم (ص) با حضور مسئولان حوزه بهداشت و درمان آغاز شد.