دانشگاه علوم پزشکی تهران تست کرونا آمار کرونا

بهترین زمان تست PCR در افراد علامت دار و بدون علامت

بهترین زمان تست PCR در افراد علامت دار و بدون علامت

استادیار داخلی بیمارستان شریعتی، بهترین زمان انجام آزمایش PCR برای افراد علامت دار کووید ۱۹ را، یک تا سه روز بعد از شروع علائم دانست.