دانشگاه علوم پزشکی تهران عباسعلی کریمی تخت بیمارستانی

شوک کووید ۱۹ به نظام سلامت/حوزه بهداشت دیده شد

شوک کووید ۱۹ به نظام سلامت/حوزه بهداشت دیده شد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، هزینه ساخت یک تخت بیمارستانی را بالغ بر یک میلیارد و دویست میلیون تومان اعلام کرد.