دانشگاه فرهنگیان سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

تلاش برای جذب ۲۰۰ عضو هیات علمی در دانشگاه فرهنگیان

تلاش برای جذب ۲۰۰ عضو هیات علمی در دانشگاه فرهنگیان

به گزارش تبریزمن، دکتر حسین خنیفر، در آئین بازگشایی پردیس ها و مراکز آموزشی این دانشگاه در پردیس نسیبه تهران، ضمن تشکر از حضور میهمانان دو وزارت آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری در مراسم، همچنین اساتید، دانشجومعلمان و مدیران دانشگاه فرهنگیان سراسر کشور و خبرنگاران تلاشگر که به صورت حضوری و مجازی در این نشست حضور داشتند، بهار تعلیم و تربیت را تبریک گفت.