دانشگاه فنی وحرفه ای

۸۰ درصد مهارت‌آموزان در واحدهای صنعتی جذب بازار کار شدند
معاون وزیر کار:

۸۰ درصد مهارت‌آموزان در واحدهای صنعتی جذب بازار کار شدند

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ۸۰ درصد مهارت‌آموزان که در واحدهای صنعتی و صنفی دوره آموزشی دیدند، با کسب تجربه وارد بازار کار شدند.