دانشگاه محقق اردبیلی

ایجاد سه رشته جدید در دانشگاه محقق اردبیلی

ایجاد سه رشته جدید در دانشگاه محقق اردبیلی

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه محقق اردبیلی از موافقت قطعی شورای گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی با ایجاد سه رشته جدید در این دانشگاه خبرداد.