دانشگاه های علوم پزشکی

ارایه خدمات مختلف درمانی و آموزشی طی تعطیلات نوروزی در تبریز
رییس دانشگاه علوم پزشکی تبریز خبر داد؛

ارایه خدمات مختلف درمانی و آموزشی طی تعطیلات نوروزی در تبریز

رییس دانشگاه علوم پزشکی تبریز از ارایه حدود ۲۲ هزار خدمت درمانی از اول فروردین ماه الی هفتم فروردین در مراکز آموزشی و درمانی تبریز خبر داد.

اولین متاورسیتی علوم پزشکی کشور در تبریز رونمایی شد

اولین متاورسیتی علوم پزشکی کشور در تبریز رونمایی شد

اولین متاورسیتی علوم پزشکی کشور در دانشگاه علوم پزشکی تبریز رونمایی شد.