دانشگاه پيام نور انتخاب واحد

تمدید مهلت ثبت‌نام و انتخاب واحد دانشگاه پیام نور

تمدید مهلت ثبت‌نام و انتخاب واحد دانشگاه پیام نور

به گزارش تبریزمن، امیرحسین بهروز ضمن اعلام این خبر اطهار کرد: کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور می توانند با ورود به سیستم جامع گلستان به نشانی reg.pnu.ac.ir  و مسیر«ثبت نام، عملیات ثبت نام و ثبت نام اصلی» در مهلت مقرر نسبت به انتخاب واحد اقدام نمایند.