دانش آموزان نیازمند

تامین ۳۰۰ تبلت برای دانش‌آموزان نیازمند تبریز
توسط خیرین حمایت از مستمندان صورت گرفت؛

تامین ۳۰۰ تبلت برای دانش‌آموزان نیازمند تبریز

مدیرعامل موسسه خیریه حمایت از مستمندان تبریز در جمع خبرنگاران رسانه‌های گروهی آذربایجان شرقی بر تقویت فعالیت‌های خیریه موسسات خیریه و ارتباط آنها با رسانه‌ها تأکید کرد.