دایناسور انقراض جمعی پرندگان

چرا دایناسورها منقرض شدند اما پرندگان زنده ماندند؟

چرا دایناسورها منقرض شدند اما پرندگان زنده ماندند؟

به گزارش تبریزمن، پرندگان تنها “دایناسورهایی” هستند که زنده مانده اند! این شاید عجیب به نظر برسد، چرا که یک کبوتر یا پنگوئن خیلی شبیه به مثلا تیرانوزاروس نیست، اما ارتباط بین آنها هنوز وجود دارد.