دبیران کل

شهین باهر از قرنطینه خانگی به دبیران کل سازمان‌های جهانی نامه نوشت/ ضرورت رفع موانع ناشی از تحریم غیرقانونی ملت ایران در شرایط بحران کرونا
تلاش‌های امورخارجه‌ای شهردار تبریز برای کاهش تحریم‌های ایران؛

شهین باهر از قرنطینه خانگی به دبیران کل سازمان‌های جهانی نامه نوشت/ ضرورت رفع موانع ناشی از تحریم غیرقانونی ملت ایران در شرایط بحران کرونا

شهردار تبریز از قرنطینه خانگی با دبیران کل سازمان‌های جهانی نامه‌نگاری کرد و خواستار رفع موانع ناشی از تحریم غیرقانونی ملت ایران در شرایط بحران کرونا شد.