دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر آذربایجان‌شرقی

میزان شیوع مواد مخدر در کشور ۵٫۴ و در آذربایجان‌شرقی ۱٫۲ درصد است

میزان شیوع مواد مخدر در کشور ۵٫۴ و در آذربایجان‌شرقی ۱٫۲ درصد است

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر آذربایجان‌شرقی گفت: میزان شیوع موراد در کشور ۵.۴ و در استان آذربایجان‌شرقی ۱.۲۲ است.