دبیر قرارگاه سازندگی ومحرومیت زدایی

جزئیات آب‌رسانی به ۷ هزار روستا در کشور/ خیابانی که یک طرف کپر نشین و یک طرف لاکچری نشین دارد

جزئیات آب‌رسانی به ۷ هزار روستا در کشور/ خیابانی که یک طرف کپر نشین و یک طرف لاکچری نشین دارد

دبیر قرارگاه سازندگی و محرومیت‌زدایی از جزئیات آب‌رسانی به 7 هزار روستای کشور طی 2.5 سال خبر داد.