دخانیات

عرضه قلیان و مواد دخانیاتی در قهوه خانه‌ها ممنوع است
دادستان عمومی و انقلاب اهر:

عرضه قلیان و مواد دخانیاتی در قهوه خانه‌ها ممنوع است

دادستان عمومی و انقلاب اهر از ممنوعیت هرگونه عرضه قلیان و مواد دخانیاتی در قهوه خانه‌ها و قلیانسراها خبر داد.