درمانگاه تخصصی ارس

افزایش متخصصین درمانگاه تخصصی ارس

افزایش متخصصین درمانگاه تخصصی ارس

معاون فرهنگی اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد ارس از افزایش تعداد پزشكان متخصص درمانگاه تخصصي ارس خبر داد.