درمان کرونا

پروتکل جدید درمان کرونا در حال تصویب / علت ابتلا به کووید با وجود تزریق واکسن
دبیر کمیته علمی کشوری کرونا اعلام کرد؛

پروتکل جدید درمان کرونا در حال تصویب / علت ابتلا به کووید با وجود تزریق واکسن

دبیر کمیته علمی کشوری کرونا گفت: به منظور پیشگیری از ابتلا به کرونا، علاوه بر تزریق دو دز واکسن باید اقدامات بهداشتی را جدی گرفته و پروتکل های بهداشتی را رعایت کنیم.