دستاوردها

بازنگری در برخی مصوبات ستاد احیای دریاچه ارومیه ضروری است
استاندار آذربایجان‌غربی:

بازنگری در برخی مصوبات ستاد احیای دریاچه ارومیه ضروری است

استاندار آذربایجان‌غربی با اشاره به اینکه احیای دریاچه ارومیه به عنوان یکی از دستاوردهای مهم دولت با موفقیت همراه بوده و امروز تداوم همان سیاست‌های چندسال گذشته مانع توسعه کشاورزی استان شده، گفت: بازنگری در برخی مصوبات ستاد احیای دریاچه ارومیه به منظور توسعه کشاورزی استان ضروری است.