دست نوشته

کشف دست نوشته‌ خداحافظی از دخترش
موضوع خودکشی آزاده نامداری مطرح است

کشف دست نوشته‌ خداحافظی از دخترش

به گزارش تبریزمن به نقل از عصر ایران محمد شهریاری، معاون دادستان و سرپرست دادسرای جنایی تهران: – با بررسی های همه جانبه انجام شده از صحنه فوت خانم آزاده نامداری که تا ساعت یک بامداد ادامه داشت و معاینه جسد توسط پزشکی قانونی در محل فوت، با توجه به اینکه هیچ گونه آثار ضرب […]