دغدغه

دغدغه‌های چندین ساله نابینایان در شهر اولین‌ها

دغدغه‌های چندین ساله نابینایان در شهر اولین‌ها

نابینایان و کم بینایان، قشری از افراد دارای معلولیت و عضوی از جمعیت ایرانی هستند که هم‌چون سایر افراد این جامعه، حق زندگی بدون دغدغه را دارند اما با وجود گذشت چندین سال از تصویب قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، شاهد تداوم دغدغه‌های این قشر در تبریز و شهر اولین‌ها هستیم.