دفاتر اسناد رسمي

نقش موثر دفاتر اسناد در تحقق بهداشت حقوقی جامعه/ سند رسمی اعتبار بین المللی دارد
رئیس کل دادگستری آذربايجان شرقي:

نقش موثر دفاتر اسناد در تحقق بهداشت حقوقی جامعه/ سند رسمی اعتبار بین المللی دارد

رئيس کل دادگستري آذربايجان شرقي بر نقش موثر دفاتر اسناد رسمي در تحقق بهداشت حقوقي جامعه تاکيد کرد.