دفاتر ثبت اسناد رسمی

برون‌سپاری خدمات ثبتی به دفاتر اسناد رسمی از سوی قوه قضاییه/ آغاز دوره جدید تعامل بین سازمان ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمی
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خبر داد:

برون‌سپاری خدمات ثبتی به دفاتر اسناد رسمی از سوی قوه قضاییه/ آغاز دوره جدید تعامل بین سازمان ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمی

معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به در ایجاد تحولات اساسی در حوزه دفاتر ثبت اسناد رسمی از سوی قوه‌قضاییه گفت: برون سپاری خدمات ثبتی و تفویض این خدمات به دفاتر ثبت اسناد رسمی در این چارچوب طراحی و اجرایی می شود.