دفاع مقدس (جنگ تحمیلی)

نمایشگاه هفته دفاع مقدس در پارک ائل‌گلی تبریز برپا شد

نمایشگاه هفته دفاع مقدس در پارک ائل‌گلی تبریز برپا شد

 نمایشگاه ویژه هفته دفاع مقدس با مشارکت شهرداری تبریز و لشکر ۲۱ حمزه آذربایجان در مجموعه پارک ائل گلی برپا شد.