دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

هشدار وزیر دفاع به آمریکا درباره پیامد تخلیه نفت سرقت شده ایران

هشدار وزیر دفاع به آمریکا درباره پیامد تخلیه نفت سرقت شده ایران

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در واکنش به تخلیه نفت سرقت شده ایران در آمریکا هشدار داد که امکان مقابله به مثل وسیع‌تر با آمریکا وجود دارد.

رئیس جمهور وارد منطقه دوم دریایی ولایت نداجا در بندر جاسک شد
به منظور شرکت در رژه نیروی دریایی ارتش؛

رئیس جمهور وارد منطقه دوم دریایی ولایت نداجا در بندر جاسک شد

رئیس جمهور به مناسبت هفتم آذر روز نیروی دریایی ارتش و به منظور شرکت در رژه نیروی دریایی ارتش وارد منطقه دوم دریایی ولایت در بندرجاسک شد.