دود سیاه

دود سیاه پالایشگاه تبریز بزودی برطرف می شود
رئیس روابط عمومی شرکت پالایش نفت تبریز:

دود سیاه پالایشگاه تبریز بزودی برطرف می شود

رئیس روابط عمومی شرکت پالایش نفت تبریز گفت: دود سیاه متشر شده از این پالایشگاه ناشی از نقص عملیاتی است و بزودی برطرف می شود.