دولت انگلیس

احضار مجدد سفیر انگلیس به وزارت خارجه ایران

احضار مجدد سفیر انگلیس به وزارت خارجه ایران

سفیر انگلیس در تهران بار دیگر به وزارت امور خارجه ایران احضار شد.