دولت دوازدهم

ناترازی ارزی نداریم/ باید از توجه صرف به ناکامی‌ها پرهیز شود
بهادری جهرمی:

ناترازی ارزی نداریم/ باید از توجه صرف به ناکامی‌ها پرهیز شود

سخنگوی دولت گفت: هر ملتی در طرح کلان حرکت ممکن است گاهی دچارناکامی شود اما ارزیابی واقعی باید به‌صورت همه‌جانبه باشد و از جزئی‌نگری و توجه صرف به موفقیت‌ها یا ناکامی‌ها پرهیز شود.