دولت سیزدهم شهر

بیان شفاف دلایل نوسانات قیمت کالاها به مردم ضروری است
رئیسی در جلسه نظارت ستادی بر وزارت صمت:

بیان شفاف دلایل نوسانات قیمت کالاها به مردم ضروری است

رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت بیان شفاف دلایل گران شدن یک کالا به مردم، گفت: اینکه به شکل ناگهانی یک کالایی توسط واحدهای صنفی گران می‌شود حتماً برای مردم گره ذهنی ایجاد خواهد کرد.